Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111

 

Podateľňa - upravené úradné hodiny

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku a preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 budú stránkové hodiny v dňoch 16.3. – 27.3.2020 podateľne ministerstva pre verejnosť obmedzené na čas od 9:00 do 12:00.

Zároveň vyzývame občanov, aby v komunikácii s ministerstvom používali dostupné elektronické prostriedky.

Ďakujeme za pochopenie.