Základné informácie o ministerstve

Poštová adresa:

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111

 

Podateľňa - úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 15.30 hod.
Utorok:      8.00 - 15.30 hod.
Streda:      8.00 - 15.30 hod.
Štvrtok:      8.00 - 15.30 hod.
Piatok:       8.00 - 15.30 hod.