AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Nový mýtny systém, ktorý bude pre štát výhodnejší, chce NDS začať obstarávať na jeseň.

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na webovom sídle www.mindop.sk podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Dlhodobá stratégia...

Viac
AKTUALITY

​​​​​​​Ministerstvo dopravy a výstavby SR pre veľký záujem zo strany majiteľov rodinných domov dnes vyhlásilo ďalšiu, v poradí siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov.

Viac

Partnerské projekty