Skočiť na obsah

AKTUALITY MINISTERSTVA


Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a  Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., vyhlasujú výberové konanie

Čítať viac

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo dodnes už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzuje spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch.

Čítať viac

Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlasuje výberové konanie na obsadenie postu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 3. novembra 2021.

Čítať viac

Partnerské projekty