AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Dňa 13. marca 2019 Vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, tzv. lex brexit.

Viac
AKTUALITY

V januári sme zaznamenali vyše 7% nárast návštevníkov domácich ubytovacích zariadení v porovnaní s januárom 2018.

Viac
AKTUALITY

Vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu pribudlo v meste Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Svoj nový domov v nich zatiaľ našlo 101 rodín.

Viac

Partnerské projekty