AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Spolu päť záujemcov sa prihlásilo do súťaže na výber železničného dopravcu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Viac
AKTUALITY

Vnútromestská doprava v Prešove sa v posledných rokoch zlepšuje.

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažérsky informačný systém MDV SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Viac

Partnerské projekty