AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Ministerstvo dopravy eviduje v niektorých oblastiach zvýšené čakacie lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Tento stav je dôsledkom zvýšeného odborného dozoru spojeného s využitím monitorovacích záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe zákona.

Viac
AKTUALITY

Ministri dopravy členských krajín V4 sa stretli v Bratislave, aby rokovali o dopravných stavbách v novom programovom období EÚ, ale aj o skúsenostiach s cezhraničným vymáhaním pokút za používanie diaľnic.

Viac
AKTUALITY

Testy zeminy v násypoch vznikajúcej diaľnice D4R7 nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí.

Viac

Partnerské projekty