AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a  Dozorná rada Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výberovom konaní na dvoch členov dozornej rady š. p. Letové prevádzkové služby SR Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216 zverejneného v Hospodárskych novinách 11.2.2021

Viac

Partnerské projekty