AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Posledné vzorky pôdy z násypov D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.

Viac
AKTUALITY

25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019

Viac
AKTUALITY

Tri slovenské mestá sa stali súčasťou sietí miest pre akčné plánovanie. Návrh celkom 23 partnerských sietí miest schválil monitorovací výbor Operačného programu URBACT.

Viac

Partnerské projekty