Skočiť na obsah

Harmonogram pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry

Predstavujeme harmonogram pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry

Dlhé roky podliehali plánovanie a výstavba cestnej infraštruktúry politickým rozhodnutiam a rôznym tlakom. Cesty, diaľnice a rýchlostné cesty sa stavali podľa záujmov skupín, nie na základe skutočnej potreby. Vládou SR nedávno prešiel kľúčový dokument, ktorý definuje spôsob, akým budeme stavať cestnú infraštruktúru v ďalších rokoch. Dokument vychádza zo spracovaného zoznamu priorít, teda riadi sa faktami a reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu. Je to nesmierne dôležitý dokument, ktorý principiálne mení náš prístup k budovaniu ciest a diaľnic. Presné dáta o dopravnej intenzite či strategických zámeroch v konkrétnych regiónoch presne ukázali poradie priorít celej cestnej siete na Slovensku. Harmonogram tieto priority usporadúva podľa možností štátneho rozpočtu pre každé rozpočtové obdobie a realizovateľnosti. Je to dynamický dokument, ktorý sa v čase mení, no kritériá zostávajú objektívne a nestranné. Prinášame ho v plnom znení.