Skočiť na obsah

Kontakty na vedúcich predstaviteľov

Meno Útvar Tel. číslo
Ráž Jozef, JUDr. Ing.
minister 59494669
Choma Igor, Ing. štátny tajomník 1 59494480
Žiláková Denisa, JUDr., MBA, LL.M. štátny tajomník 2 59494210
Lovásik Juraj, PhDr., MPH generálny tajomník služobného úradu 59494805
Slovák Ľubomír, Ing. kancelária ministra 59494550
Čorbová Miriama, Mgr. kancelária štátneho tajomníka 1 59494463
Ďurič Ľuboš, Ing. - poverený vykonávaním funkcie kancelária štátneho tajomníka 2 59494453

Kelemenová Renáta, JUDr., LL.M 

kancelária generálneho tajomníka služobného úradu 59494877
Cimermanová Alexandra, Mgr. sekcia komunikácie a medzinárodných vzťahov 59494332
Partová Ľudmila, Mgr. oddelenie vládnej a parlamentnej agendy 59494220
Záhumenský Oto, Ing. MBA odbor európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 59494537
Kóňa Martin, Mgr., MBA odbor komunikácie 59494581
Focková Daniela, Ing. osobný úrad 59494236
Achbergerová Emília, Ing. odbor ľudských zdrojov 59494498
Lešš Jozef, Ing. odbor odmeňovania 59494679
Krnáčová Csilla, Mgr. odbor vzdelávania 59494495
Igor Sibert, Ing. - poverený vykonávaním funkcie odbor  informatiky 59494222
Verchovodko Štefan, Ing. sekcia hospodárskej správy a služieb 59494290
Krupa Vladimír odbor vnútornej autodopravy 59494494
Oravcová Petra, Mgr. - zastupovanie VZ  odbor správy majetku a evidencie 59494421
Minárik Matej, Ing., PhD. odbor vnútornej správy a investícií 59494531
Takács Zoltán, Ing. odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 59494519
Hrabinová Daniela, Ing. oddelenie vnútorného auditu 59494266
Fülöp Tibor, Ing. odbor krízového riadenia 59494293
Bonko Andrej, Mgr., PhD.   sekcia legislatívna  59494261
Saganová  Slávka, Mgr. odbor dopravnej legislatívy 59494776
Skičková   Dana, JUDr.,  PhD. odbor  všeobecnej legislatívy 59494528
Šoltysová Viera, Ing. sekcia rozpočtu a financovania 59494246

Zaťková Denisa, Ing.

odbor rozpočtu a financovania 59494379
Slivková Miriam, Ing. odbor účtovníctva a konsolidácie 59494240
Kollár Marek, Ing. odbor financovania z prostriedkov EÚ 59494367
Kuruc Ondrej, Ing., PhD., MPH, LL.M sekcia verejného obstarávania  59494357
Meľo Matej, Ing. odbor zadávania zákaziek 59494850
Jurková Veronika, Mgr., LL.M.   odbor posudzovania žiadostí  
Krupa Radoslav, Mgr. sekcia právnej podpory a majetkových práv 59494357
Moravčíková Jana, JUDr., PhD. odbor  právnej podpory 59494751
Oravec Mária, JUDr. odbor majetkových práv 59494742
Laktišová Michaela, Mgr., Bc. - poverená vykonávaním funkcie inštitút dopravnej politiky 59494477

Cenký Rastislav, Ing.

sekcia stratégie  dopravy

59494369

Krak Ján, Ing. odbor integrovanej osobnej, intermodálnej nákladnej a nemotorovej dopravy 59494772
Felcan Róber, Ing. odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry 59494369
Tvrdoň Peter, Mgr., PhD. - poverený vykonávaním funkcie sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 59494675
Miškovský Martin, Ing. odbor cestnej dopravy 59494610
Moravčík Ľubomír, Ing., PhD.  štátny dopravný úrad (schvaľovanie vozidiel, TK, EK, KO, MPZ) 59494675
Pšenka Tomáš, Mgr.  odbor cestnej infraštruktúry 59494635

Oslejová Jana, Ing.

špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 59494419
Hlubocký Filip, Mgr.  sekcia železničnej dopravy a dráh 59494724
Klamo Matej, JUDr. odbor povoľovanie stavieb dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry  
Horváthová Andrea, JUDr. odbor dráhovej štátnej správy 59494479
Farkaš Ján, Ing. - poverený vykonávaním funkcie odbor železničnej dopravy  
Kalina Tomáš, Ing. PhD. sekcia vodnej dopravy  59494471
Csöböková  Silvia , Ing. odbor vnútrozemskej plavby 59494509
Mrkva Josef,  Ing. odbor námorný úrad 59494801
Hýsek Michal, Ing. odbor civilného letectva 59494617
Šturdíková Zuzana, Ing. sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 59494255
Jánošíková Michaela, JUDr. odbor elektronických komunikácií  59494587
Matejková Eva, Ing. odbor poštových služieb 59494652

Hynek Karol, JUDr.

úrad pre verejnú regulovanú službu 59494400
Bžán Pavol, PhDr., MA - poverený vykonávaním funkcie sekcia riadenia projektov 59494645
Ďurič Ľuboš, Ing. odbor projektov dopravnej infraštruktúry 59494646
Zelinová Daniela, JUDr. - poverená vykonávaním funkcie odbor koordinácie a riadenia projektov  59494607
Bžán Pavol, PhDr. MA odbor programovania a monitorovania programov 59494629
Duffek Dušan, Ing.  odbor implementácie projektov energetickej efektívnosti budov 59494544
Cengelová Ladislava, Mgr. sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja 59494894
Žemberová Zuzana, Ing. odbor finančných nástrojov  
Reháková Veronika, PhDr. odbor  bytovej politiky  59494574
Ohradzanská Alena,  Ing. odbor stavebníctva 59494466
Gergely Peter, Ing. odbor obnovy budov 59494716
Rajprichová Viera, Ing., PhD. odbor verejných prác a stavebného práva 59494561
Dobálová Elena, Mgr.  odbor  poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov 59494435
Tvrdoň Peter, Mgr. PhD. odbor manažmentu PPP projektov 59494664
Benek Igor,  Ing. letecký a námorný vyšetrovací útvar 59494468
Pilková Martina, RNDr. PhD. MPH útvar vedúceho hygienika rezortu 59494694
Kováčová Miroslava, RNDr. odbor špecializovaných činností 59494693

 
Emailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mindop.sk , výnimkou je len emailová adresa minister{@}mindop.sk.