Skočiť na obsah

Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA)

Ekonomické hodnotenie projektov v sektore DOPRAVY

 

Táto príručka je základnou metodickou pomôckou pre vypracovanie CBA investičných projektov v sektore Dopravy. Podstatou CBA je identifikácia a kvantifikácia socioekonomických dopadov planovaných investícií, a to posúdením všetkých relevantných nákladov a prínosov, ktoré sú vyjadrené v peňažných jednotkách. CBA ako základný analytický nástroj poskytuje príležitosť komplexného, odborného a zrozumiteľného vyhodnotenia investícií a ich alternatív, na základe ktorého je možné prijať zodpovedné rozhodnutia o alokovaní obmedzených finančných zdrojov v zmysle princípu hodnoty za peniaze.

Na stiahnutie:

Príručka CBA, verzia 1.0 vydaná dňa 15.04.2024 (.pdf; 2 524 kB)

Príloha: Vzorový súbor pre projekty cestnej infraštruktúry (.xlsx; 1 047 kB)

Príloha: Vzorový súbor pre projekty cestnej infraštruktúry rozšírený (.xlsx; 7 602 kB)

Príloha: Vzorový súbor pre projekty železničnej infraštruktúry (.xlsx; 377 kB)

Príloha: Vzorový súbor pre projekty vozidiel železničnej koľajovej dopravy (.xlsx; 262 kB)