Skočiť na obsah

Aktuálne podujatia:

 

V čase trvania medzinárodného veľtrhu stavebníctva a energetickej efektívnosti CONECO RACIOENERGIA 2023, t.j.  22. – 25. marca 2023, ktorý sa koná v INCHEBA EXPO v Bratislave, budú v stánku MD SR každý deň k dispozícií zamestnanci pripravení odpovedať na vaše otázky a konzultovať prípadné nejasnosti k Obnove verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

 

 

 

Výzva č. 1  na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

 

Vyhlásenie výzvy:  30. 06. 2022

Termín na začatie podávania žiadostí:  01. 08. 2022

Uzavretie výzvy:  01. 12. 2024

Komponent:  2 – Obnova budov

Investícia:  2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy:  02I02-29-V01

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako vykonávateľ investície Obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zverejnilo dňa 20. 03. 2023 Oznámenie č. 3 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy:

Oznámenie o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy

 

Výzva POO v znení Oznámenia č. 3

 

Vzory príloh žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

 

Metodiky, predpisy, usmernenia

 

Vyhodnotenie výzvy

  • Zoznam schválených žiadostí
  • Zoznam neschválených žiadostí
  • Zoznam uzavretých zmlúv o PPM

 

Žiadosť o platbu

  • Monitorovacia správa (vzor)
  • ŽoP - Refundácia (vzor)
  • ŽoP - Zálohová platba (vzor)

 

Archív

 

E-mailový kontakt: obnovabudov@mindop.sk
Zodpovedný útvar: Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja