Skočiť na obsah

Neziskové organizácie

Výskumný ústav spojov, n. o.

Ing. Jozef Pavlík, generálny riaditeľ
Sídlo: Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37 954 156
Tel.: 048/2989 111
E-mail: vus@vus.sk
 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka
Sídlo: Studená 967/3, 821 04 Bratislava
IČO: 31 821 987
Tel.: 02/4922 8111
E-mail: info@tsus.sk