Skočiť na obsah

Štatistické zisťovanie "Ročný výkaz o miestnych komunikáciách MK (MDV SR) 1-93" za rok 2021

 

V súvislosti s vykonávaním štatistických zisťovaní v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva, mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní  na roky 2021 - 2023, si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie štatistického výkazu "Ročný výkaz o miestnych komunikáciách MK (MDV SR) 1-93" za rok 2021 prostredníctvom elektronického formulára: 

https://forms.gle/efZBKcJXWQNxb1NM6 

Ak nie je z Vašej strany možné vyplniť štatistický výkaz elektronicky, stiahnite si výkaz TU, vyplňte ho a zašlite ho poštou na adresu uvedenú v štatistickom výkaze.

Pri vypĺňaní výkazu Vás prosíme o zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov o plochách, ktoré sa uvádzajú v m2 a o dĺžkach, ktoré sa uvádzajú v km. 

Metodické pokyny pre vypĺňanie výkazu nájdete TU. 

V prípade, že budete posielať výkaz poštou, priložte vyplený súhlas so zverejnením údajov, ktorý nájdete TU.

Po odoslaní Vášho výkazu budú údaje kontrolované zamestnancami MDV SR a v prípade identifikácie nezrovnalostí Vás budú kontaktovať na Vami uvedenú e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo.