Skočiť na obsah

Štátny tajomník - Ing. Igor Choma

Štátny tajomník - Ing. Igor Choma

Ing. Igor Choma získal inžiniersky titul v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Od roku 1987 do roku 1999 pôsobil na viacerých manažérskych postoch v spoločnosti Váhostav, a.s. Žilina, neskôr pracoval v spoločnostiach BCI, a.s. a PROMA, a.s.

V rokoch 2006 až 2010 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), v rokoch 2012 až 2016 v NDS zastával pozíciu predsedu dozornej rady.

Od roku 2010 do roku 2018 pôsobil ako primátor mesta Žilina.

V rokoch 2009 až 2017 bol poslancom zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, v rokoch 2010 až 2020 bol predsedom a podpredsedom Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj v Národnej rade Slovenskej republiky.

Od roku 2019 do roku 2023 zastával pozíciu člena predstavenstva a predsedu dozornej rady Váhostav, a.s. Bratislava.