Skočiť na obsah

Štátna tajomníčka - JUDr. Denisa Žiláková, MBA, LL.M.

Štátna tajomníčka - JUDr. Denisa Žiláková, MBA, LL.M.

JUDr. Denisa Žiláková, MBA, LL.M. vyštudovala právo na Univerzite Komenského a manažment na Inštitúte európskej integrácie na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Ďalej vyštudovala manažment európskych fondov na Európskej akadémii pre dane, ekonómiu a právo v Berlíne a európske právo na King's College v Londýne. Ďalšie vzdelanie si doplnila na École de Langue – Accord v Paríži a titul MBA získala na Cambridge Business School v Prahe.

Jej profesijná dráha je už viac ako dvadsať rokov spojená s agendou európskej legislatívy a fondov Európskej únie. Od roku 2001 do roku 2005 pracovala pre Brusel v rámci Delegácie Európskej komisie ako poradkyňa v oblasti spravodlivosti, vnútorných vzťahov a predvstupových fondov.

V rokoch 2005 a 2007 pôsobila ako generálna riaditeľka sekcie na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, neskôr, do roku 2012 pôsobila na Ministerstve financií SR ako riaditeľka odboru v oblasti európskych fondov.

V rokoch 2012 - 2016 riadila sekciu Operačného programu Doprava na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V pozícii generálnej riaditeľky sekcie Centrálny koordinačný orgán pôsobila od roku 2016 do augusta 2023 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR, neskôr na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pred vymenovaním do funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve dopravy SR pôsobila na Ministerstve vnútra SR ako poradkyňa pre eurofondy.