Skočiť na obsah

Minister - JUDr. Ing. Jozef Ráž

Minister - JUDr. Ing. Jozef Ráž

JUDr. Ing. Jozef Ráž je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie a absolventom Bratislavskej vysokej školy práva a Univerzity Mateja Bela v odbore právo.

Od začiatku roku 2005 do roku 2010 pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve obrany SR, okrem iného ako riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR a ako riaditeľ Organizačného odboru MO SR.

V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji. Súčasne od roku 2011 do roku 2016 pôsobil na Slovenskej pošte na viacerých pozíciách od funkcie riaditeľa sekcie správy majetku, riaditeľa úseku služieb až po člena predstavenstva spoločnosti.

Počas výkonu týchto funkcií bol tri roky členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Od roku 2016 do roku 2020 bol generálnym tajomníkom na Ministerstve zdravotníctva SR. Na tejto pozícii bol najdlhšie pôsobiacim úradníkom v novodobej histórii SR.

V posledných troch rokoch sa venoval riadeniu svojich spoločností BAROK Hotel & Apartments, Baroza Restaurant & Bistro a Pro Prios Medical Center.