Skočiť na obsah

PRIORITY VO VÝSTAVBE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií strategický dokument, ktorým sa bude riadiť rezort pri príprave a realizácii infraštruktúrnych projektov. Tentokrát predstavujeme metodiku a zoznam Priorít v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry. 

,,Tak, ako som pri príchode na ministerstvo sľúbil, mojím cieľom je riadiť sa objektívnymi analýzami, ktoré prinesú Slovensku najvyššiu hodnotu za peniaze. Tento zoznam nám a širokej verejnosti jasne ukazuje, do čoho a koľko peňazí máme v nasledujúcich rokoch investovať tak, aby sme zlepšili stav železničnej infraštruktúry a vďaka tomu presvedčili ľudí, že cestovanie vlakmi je najrýchlejší, najbezpečnejší a najekologickejší spôsob dopravy,” reaguje minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Analytici Hodnoty za peniaze navrhli metodiku, na základe ktorej vznikol zoznam prevažne projektov obnovy a revitalizácie existujúcej železničnej siete. Výber priorít zohľadňuje kritériá a dopravné hľadisko, stav trate a spoločenský prínos projektov. Nadväzujúci plán realizácie, tzv. Harmonogram, už zohľadní aj pripravenosť projektov, kapacity štátu pripraviť projekty a rozpočtové možnosti. Analytici zároveň odporúčajú pripraviť aj tzv. rezervné projekty pre prípad, že by sa realizácia prioritných projektov zdržala.

Úlohou rezortu dopravy a správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky je teraz pripraviť a zverejniť záväzný Harmonogram priorít a v spolupráci s Ministerstvom financií zabezpečiť potrebné finančné zdroje na jeho realizáciu.