Skočiť na obsah

AKTUALITY MINISTERSTVA


Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností, rezortných stredných odborných škôl a vysokých škôl s názvom ŠTUDUJ DOPRAVU.

Čítať viac

Rezort dopravy pripravuje PPP projekt na opravu, výstavbu (nahradenie pôvodných) a prevádzku vybraných mostov na cestách I. triedy. Preto vyhlásil verejné obstarávanie na poradenské služby. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 7,8 milióna eur bez DPH.

Čítať viac

Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete nadobudne účinnosť v júli.

Čítať viac

Partnerské projekty