Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke

Jednonápravové traktory s prívesom (.pdf, 523 kB) sú podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie V – ostatné vozidlá (príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.). Do kategórie V patria záprahové vozidlá, bicykle kolobežky, ale aj jednonápravové traktory s prívesom.

Vozidlá kategórie V nepodliehajú schvaľovaniu, nemusia mať vystavené žiadne doklady a teda ani nemusia byť prihlásené do evidencie vozidiel (nemajú tabuľku s evidenčným číslom).

Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť iba taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora je bez prívesu v cestnej premávke zakázaná.

Jednonápravové traktory s prívesom pokiaľ sa používajú v cestnej premávke musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sú ustanovené v § 29 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. (.pdf, 228 kB), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Každý jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (homologizovaný trojuholník pre pomalé vozidlá) (.pdf, 127 kB).

Jednonápravové traktory s prívesom sa môžu používať po cestách bez akéhokoľvek dokladu a bez akejkoľvek tabuľky s evidenčným číslom (nepotrebujú ani zvláštne evidenčné číslo s písmenom „C“, ktoré vydávajú orgány Policajného zboru).

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, platí pre zvláštne motorové vozidlá (teda aj pre jednonápravové traktory s prívesom) obmedzenie, že sa nemôžu používať na cestách I. a II. triedy. Podrobnosti o používaní zvláštnych motorových vozidiel na cestách I. a II. triedy môžete nájsť TU.