Skočiť na obsah

Ako podať podnet

Podnet môžete podať

  1. Písomne na adresu ministerstva – Ministerstvo dopravy SR Námestie Slobody 6,  811 06 Bratislava,
  2. Osobne do podateľne ministerstva na adrese: Ministerstvo dopravy SR Námestie Slobody 6,  811 06 Bratislava,
  3. Ústne do záznamu v podateľni ministerstva na adrese: Ministerstvo dopravy SR Námestie Slobody 6,  811 06 Bratislava,
  4. Elektronickou poštou – e-mail na adresu info@mindop.sk