Skočiť na obsah

Nahlasovanie korupcie

V rámci boja proti korupcii Ministerstvo dopravy SR, poskytuje  verejnosti možnosť prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@mindop.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Ministerstvo dopravy SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená že  bude  obsahovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je, bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.

Oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie nebudú zaznamenané (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.) E-mailová adresa neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. 9/2010 Z.z., 382/2004 Z.z., 233/1995 Z.z., 323/1992 Z.z., 85/1990 Z.z., 757/2004 Z.z., 211/2000 Z.z. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní – polícia a prokuratúra.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás ministerstvo o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa § 345 Tr. zák. sa lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.