Kontakt - knižnica

Pracovisko knižnice:
Lamačská cesta č. 8
811 04 Bratislava 1

 

Meno Pracovisko Telefón Email
 Gajdošová Mariana  D 141 knižnica 59 49 47 43 mariana.gajdosova@mindop.sk