Kontakt - knižnica

Pracovisko knižnice:
Lamačská cesta č. 8
811 04 Bratislava 1

 

Meno Pracovisko Telefón Email
Ing. Ladislav Zvara  D941 knižnica 59 49 47 43 ladislav.zvara@mindop.sk