Skočiť na obsah

Náhradné diskové kolesá

Na diskové koleso, ako dôležitý komponent vozidla prenášajúci dynamické pozdĺžne a priečne sily na vozidlo, prevádzkovaný v širokom spektre teplôt a ďalších negatívnych vplyvov okolitého prostredia, sú stanovené prísne bezpečnostné požiadavky, ktorých plnenie sa overuje špeciálnymi skúškami v notifikovaných skúšobných laboratóriách.

Skúšky diskového kolesa pozostávajú z viacerých pevnostných skúšok a únavových skúšok, skúšok odolnosti voči korózii, skúmania homogenity, štruktúry a zloženia materiálu. Ďalšími dôležitými skúškami sú skúšky vhodnosti montáže diskových kolies do vozidla. Rôzne konštrukcie jednotlivých vozidiel znamenajú rôzne zaťaženie prenášané jednotlivými diskovými kolesami, rôzne spôsoby uchytávania diskových kolies o nápravu, rôznu konštrukciu bŕzd vozidla. Pre bezpečnú prevádzku kolesa je dôležité aby priestor pre koleso v blatníku vozidla bol dostatočný na to, aby pri ľubovoľnom vytočení kolesa a pri každej zmene polohy kolesa spôsobenej funkciou pruženia automobilu nedošlo k styku rotujúceho kolesa s akoukoľvek časťou vozidla.

Pre bezpečnosť prevádzky kolies na vozidle je tiež veľmi dôležitá ich správna montáž, postup montáže, správny spojovací materiál a uťahovacie momenty.

Overenie plnenia všetkých predpísaných parametrov a požiadaviek na diskové kolesá je predmetom ich schvaľovania. Dôkazom o schválení diskového kolesa je schvaľovacia značka. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente štátneho dopravné úradu.

Náhradné diskové kolesá  (.pdf, 553 kB)