Skočiť na obsah

Kópie talianskych osvedčení o evidencii pri jednotlivo dovezených vozidlách

Vzhľadom na zvýšený počet jednotlivo dovezených vozidiel z Talianska a zvýšený počet dopytov ohľadom vozidiel, ktoré majú iba kópiu talianskeho osvedčenia o evidencii s originálnym záznamom o odhlásení vozidla na vývoz (export) vo forme nalepeného kupónu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky požiadalo o vysvetlenie talianske Ministerstvo infraštruktúry a dopravy.

Podľa vyjadrenia talianskej strany došlo v Taliansku ku zmenám z dôvodu digitalizácie postupov, šetrenia tlačív (talianskych osvedčení o evidencii), a taktiež z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Vytlačené osvedčenie o evidencii na čistý biely papier (tzv. kópia talianskeho osvedčenia o evidencii) s nalepeným kupónom, na ktorom je originálny záznam o odhlásení vozidla, môže byť použitý pre zmenu v evidencii vozidiel len v rámci Talianska. Všetky organizácie, ktoré majú v Taliansku oprávnenie vykonávať zmeny v evidencii vozidiel boli upozornené, že v prípade odhlásenia vozidla na vývoz (export), musí byť vozidlu ponechaný originál talianskeho osvedčenia o evidencii (klasický registračný doklad s ochrannými prvkami), na ktorom je nalepený kupón so záznamom o odhlásení vozidla na vývoz (export). Tento postup je v súlade so smernicou Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá.

Podľa smernice Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá pri preregistrácii vozidla, musí byť vždy predložený originál zahraničného osvedčenia o evidencii (registračného dokladu). Z tohto dôvodu nie je možné na Slovensko preregistrovať jednotlivo dovezené vozidlo len na základe vytlačeného osvedčenia o evidencii na čistý biely papier (tzv. kópia talianskeho osvedčenia o evidencii) s nalepeným kupónom.

Ak bolo na Slovensko jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré má osvedčenie o evidencii vytlačené len na čistý biely papier (tzv. kópia talianskeho osvedčenia o evidencii) s nalepeným kupónom, tak je potrebné tento doklad vrátiť do Talianska a predávajúceho v Taliansku vyzvať na dodanie originálu osvedčenia o evidencii s nalepeným kupónom so záznamom o odhlásení vozidla na vývoz (export).

Na základe osvedčenia o evidencii vytlačenom len na čistý biely papier (tzv. kópia talianskeho osvedčenia o evidencii) s nalepeným kupónom nie je možné v Slovenskej republiky vykonať kontrolu originality, technickú kontrolu, emisnú kontrolu s hodnotením „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ a okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neuzná typové schválenie EÚ alebo schválenie jednotlivo dovezenému vozidlu, pretože nebol predložený originál zahraničného osvedčenia o evidencii.