Skočiť na obsah

Určenie správnej hmotnosti vozidla pri jednotlivo dovezenom vozidle

Rozdiel medzi hmotnosťou F.1 a hmotnosťou F.2

V harmonizovaných registračných dokladoch sa podľa smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá sa môžu uvádzať rôzne hmotnosti týkajúce sa celkovej hmotnosti vozidla, ktoré sú rozdelené harmonizovanými kódmi, a to:

  • F.1 – najväčšia technická prípustná hmotnosť vozidla (v danom prípade o konštrukčnú hmotnosť vozidla, ako bolo vozidlo vyrobené),
  • F.2 – najväčšia prípustná hmotnosť vozidla v prevádzke v členskom štáte evidencie (v danom prípade ide o administratívne zníženie konštrukčnej hmotnosť a kedy následne ide o najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla v prevádzke).

Harmonizované kódy používané v registračných dokladoch vozidla sú uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o dokladoch vozidla.

V slovenských registračných dokladoch vozidla (v osvedčení o evidencii časť I a časť II) sa používa iba hmotnosť označená harmonizovaným kódom F.1 – najväčšia technická prípustná hmotnosť vozidla. Hmotnosť označená harmonizovaným kódom F.2 – najväčšia prípustná hmotnosť vozidla v prevádzke v členskom štáte evidencie sa v slovenských registračných dokladoch nepoužíva.

Pri jednotlivo dovezených vozidlách je teda smerodajná hmotnosť označená harmonizovaným kódom F.1.

Príklad:

Jednotlivo dovezené vozidlo má v zahraničných registračných dokladoch vozidla uvedenú hmotnosť F.1 8800 kg a hmotnosť F.2 7490 kg. Na výrobnom štítku je ako najväčšia technická prípustná hmotnosť vozidla uvedená hmotnosť 8800 kg a administratívne zníženie hmotnosti vozidla pre evidenciu vozidla v Nemecku 7490 kg. Keďže v slovenských registračných dokladoch vozidla (v osvedčení o evidencii časť I a časť II) sa používa iba hmotnosť označená harmonizovaným kódom F.1, uvedie sa hmotnosť 8800 kg.