Skočiť na obsah

Zoznam pracovísk kontroly originality oprávnených na jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a identifikačné čísla vozidla VIN

a) pre Banskobystrický kraj

 1. PKO č. 1608 – STK BREZNO, s.r.o., Cesta osloboditeľov 2826/10B, 977 01 Brezno
 2. PKO č. 1633 – DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 27/A,  974 05 Banská Bystrica – pracovisko Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
 3. PKO č. 1643 – originalitavk s.r.o., Banícka 696/43, 990 01 Veľký Krtíš,
 4. PKO č. 1657 – AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, 965 01 Žiar nad Hronom,
 5. PKO č. 1668 – EcoFemina, s.r.o., Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec – pracovisko Ulica A. S. Jegorova 608, 984 01 Lučenec,

b) pre Bratislavský kraj

 1. PKO č. 1111 –  CM CONTROL, s.r.o., Nejedlého 23, 841 02 Bratislava – pracovisko Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava,
 2. PKO č. 1116 – ROZAN, spol. s.r.o., Hrušková 42, 831 06 Bratislava – pracovisko Račianska 184/B, 831 02 Bratislava,
 3. PKO č. 1146 – FOTES s.r.o., Bajkalská 2C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto - pracovisko Nové Košariská 3252, 900 42 Dunajská Lužná,
 4. PKO č. 1158 – TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava -  pracovisko Devínska Nová ves 7468, 841 07 Bratislava,
 5. PKO č. 1159 – MAXCONTROL s. r .o., Alžbetin Dvor 584, 900 42 Miloslavov - pracovisko Ul. Svornosti 163/A, 821 06 Bratislava,

c) pre Košický kraj     

 1. PKO č. 1707 – OVA, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice – mestská časť Juh,
 2. PKO č. 1714 – UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., Hradišská 7, 075 01 Trebišov
  - pracovisko Medická 2, 075 01 Trebišov,
 3. PKO č. 1758 – UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., Hradišská 7, 075 01 Trebišov
  - pracovisko Močarianska 27/B, 071 01 Michalovce,

d) pre Nitriansky kraj          

 1. PKO č. 1406 – ROBSON s.r.o., Dlhá 106, 949 07 Nitra,
 2. PKO č. 1410 – Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o., Veľký rad 5, 945 01 Komárno,
 3. PKO č. 1430 – Zarri, s.r.o., Štúrova 140, 949 01 Nitra – Mlynárce,
 4. PKO č. 1427 – Autoškola Alfa s.r.o., Bezručova 17/B, 940 02 Nové Zámky,
 5. PKO č. 1462 – STK Nové Zámky, s.r.o., Námestie hrdinov 8, 940 04 Nové Zámky - pracovisko Komárňanská cesta 19A, 940 01 Nové Zámky,                    

e) pre Prešovský kraj           

 1. PKO č. 1801 – PIENSTAV – STK, s.r.o., Levočská 27A/1373, 064 01 Stará Ľubovňa – pracovisko Prešovská 1494/5, 06401 Stará Ľubovňa,
 2. PKO č. 1806 – STK, s.r.o. Prešov, Strojnícka 9, 080 06 Prešov,
 3. PKO č. 1812 – František Merga-MOTOCENTRUM STK, kpt .Nálepku 2950, 06901 Snina,
 4. PKO č. 1840 – TATRAMEX spol. s. r. o., Za traťou 1517, 082 71 Lipany,

f) pre Trenčiansky kraj        

 1. PKO č. 1308 – BERON s.r.o., Zlatovská 29, 91137 Trenčín,
 2. PKO č. 1311 – KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 05 Trenčín – pracovisko Zlatovská cesta 428, 911 05 Trenčín,
 3. PKO č. 1357 – Car testing s.r.o., Mestečko 287, 020 52 Mestečko - pracovisko Mestečko 286, 020 52 Mestečko,

g) pre Trnavský kraj            

 1. PKO č. 1210 – STK Trnava, s.r.o., Nitrianska 1, 917 01 Trnava,
 2. PKO č. 1243 – Global Partner Service s.r.o., Farárske 5883/27, 917 01 Trnava,                                  

h) pre Žilinský kraj              

 1. PKO č. 1502 – STK-MIKO, s.r.o., Kopanice 15, 010 07 Žilina – pracovisko Rosinská cesta 7, 010 08 Žilina,
 2. PKO č. 1503 – EMADE, s.r.o., Za vodou 1068, 029 01 Námestovo,
 3. PKO č. 1529 – MIBA CAR s.r.o., Hečkova 2533/53, 010 01 Žilina - pracovisko Dlhá 95, 010 01 Žilina,
 4. PKO č. 1543 – Kontrola Originality s.r.o., J. Hollého 10, 02601 Dolný Kubín