Skočiť na obsah

Zoznam pracovísk kontroly originality oprávnených na jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a identifikačné čísla vozidla VIN

 

a)       pre banskobystrický kraj:   PKO č. 1634

                                                      DONIVO STK, s.r.o.

                                                      Zvolenská cesta 145

                                                      974 05 Banská Bystrica

b)       pre bratislavský kraj:          PKO č. 1116

                                                      ROZAN s.r.o.

                                                      Račianska 184/B

                                                      831 02 Bratislava

c)       pre košický kraj:                  PKO č. 1702

                                                      AUTO BODNÁR s.r.o.

                                                      Napájadla č. 2/A

                                                      040 22 Košice

d)       pre nitriansky kraj:              PKO č. 1430

                                                      Zarri s.r.o.

                                                      Štúrova 140

                                                      949 01 Nitra - Mlynárce

e)       pre prešovský kraj:             PKO č. 1806

                                                      STK, spol. s r.o.

                                                      Strojnícka 9

                                                      080 06 Prešov

f)         pre trenčiansky kraj:         PKO č. 1311

                                                      KONI INVEST, s.r.o.

                                                      Zlatovská cesta 428

                                                      911 05 Trenčín

g)       pre trnavský kraj:               PKO č. 1210

                                                      STK Trnava s.r.o.

                                                      Nitrianska 1

                                                      917 01 Trnava

h)       pre žilinský kraj:                  PKO č. 1502

                                                      STK - MIKO, s.r.o.

                                                      Rosinská cesta 7

                                                      010 08 Žilina