Obchvat Bratislavy D4R7 odhalil najväčší archeologický nález za posledné desaťročia

Obchvat Bratislavy D4R7 odhalil najväčší archeologický nález za posledné desaťročia. Prehliadky zaujímavých nálezov sa zúčastnil aj minister dopravy. Medzi najvýznamnejšie patria bohaté jazdecké hroby s množstvom bronzových predmetov.

(22.5.2018)