Skočiť na obsah

Podujatie Študuj dopravu bude tentokrát v Košiciach

štvrtok 16. mája 2024

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností, rezortných stredných odborných škôl a vysokých škôl s názvom ŠTUDUJ DOPRAVU. 

Podujatie sa uskutoční 25. – 26. 5. 2024 v Košiciach v rámci Rušňoparády v priestoroch železničného depa ZSSK pri železničnej stanici od 9.00 do 15.00 h.

Návštevníkom podujatia predstavia vystavovatelia odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiaci absolvujú kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania. Súčasťou programu budú informácie o povolaniach v železničnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov železničného depa, vystavených rušňov a vozňov, pojazdnej dielne a modelov železničných vozidiel. Záujemcovia sa môžu zúčastniť na dopravnej výchove a svoje vedomosti a zručnosti si preveria v dopravných kvízoch, súťažiach aj kreatívnych aktivitách.

Kontaktná osoba:

PaedDr. Filip Kucej

Tel.: 02/5949 4583

E-mail: filip.kucej@mindop.sk