Skočiť na obsah

Balík opatrení pre cestovný ruch a dopravu predstavený Európskou komisiou 13. mája 2020

Európska komisia predstavila 13. mája 2020 súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom EÚ pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby po mesiacoch znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia.

Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou svetovou destináciou pre návštevníkov.

Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

- Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie;

- Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ;

- Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu;

- Odporúčanie, ktoré má za cieľ zatraktívniť pre spotrebiteľov cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti;

- Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Viac informácií je možné nájsť na stránke Európskej komisie tu.