Skočiť na obsah

Európska bezpečnostná pečať COVID-19 v cestovnom ruchu

Na podnet Európskej komisie vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) európske normalizačné dokumenty (dohody pracovných stretnutí – CWA) na protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 v  cestovnom ruchu:

CWA 5643-1 Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia COVID-19 v cestovnom ruchu, ktorý obsahuje požiadavky a odporúčania na zníženie šírenia COVID-19 pre celý sektor cestovného ruchu a identicky preberá dokument Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) ISO/PAS 5643: 2021 s rovnakým názvom.

CWA 5643-2 Cestovný ruch a súvisiace služby. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia COVID-19 v cestovnom ruchu. Európska vizuálna identita, ktorý ponúka osobitnú európsku značku v súlade s CWA 5643-1 a obsahuje požiadavky a návod na použitie európskej vizuálnej identity.

V prvej časti sa stanovujú požiadavky a odporúčania pre zariadenia a služby v cestovnom ruchu s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 a chrániť zdravie svojich zamestnancov pred ochorením COVID-19 a poskytovať bezpečnejšie služby a produkty cestovného ruchu pre turistov a obyvateľov. V druhej časti sa uvádza jednotná vizuálna identita, ktorú majú európske zariadenia a služby cestovného ruchu zobrazovať v súlade s CWA 5643-1 a stanovujú sa požiadavky a usmernenia týkajúce sa používania vizuálnej identity.

Uvedené dokumenty boli vypracované s cieľom zlepšiť bezpečnostné postupy v zariadeniach a službách cestovného ruchu a zvýšiť dôveru cestujúcich, ktorí si za destináciu vyberajú Európsku úniu. V konečnom dôsledku majú prispieť k bezpečnému otvoreniu odvetvia cestovného ruchu a obnove dôvery zákazníkov v cestovný ruch a cestovanie.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) poskytuje predmetné normalizačné dokumenty technickej verejnosti od 1. 7. 2021 ako TNI CWA 5643-1 a TNI CWA 5643-2 v anglickom jazyku. V súčasnom období ÚNMS SR realizuje kroky na zabezpečenie prekladu uvedených dokumentov s predpokladaným vydaním v slovenskom jazyku začiatkom roka 2022.

Zdroj: ÚNMS SR

Európska bezpečnostná pečať COVID-19 v cestovnom ruchu