Skočiť na obsah

Nová platforma Európskej komisie "Re-open EU" na bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v EÚ

Európska komisia spustila 15. júna 2020 novú webovú platformu „Re-open EU“, ktorá obsahuje základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v Európe.

S cieľom pomôcť ľuďom, aby si mohli bez obáv plánovať svoje cesty a dovolenky počas leta  a aj po ňom, platforma bude poskytovať informácie v reálnom čase týkajúce sa hraníc, dostupnej dopravy, cestovných obmedzení, opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok, ako aj ďalšie praktické informácie pre cestujúcich.

Platforma „Re-open EU“ je jedným z opatrení, ktoré Komisia oznámila vo svojom balíku pre cestovný ruch a dopravu 13. mája 2020, aby pomohla bezpečne obnoviť cestovanie a cestovný ruch v EÚ pri súčasnom dodržiavaní potrebných preventívnych zdravotných opatrení.

Platforma „Re-open EU“ bude slúžiť ako kľúčový referenčný bod pre každého, kto cestuje v EÚ, keďže sústreďuje aktuálne informácie z Komisie a členských štátov na jednom mieste. Umožní ľuďom prezerať informácie za každý členský štát EÚ prostredníctvom interaktívnej mapy ponúkajúcej aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach a taktiež praktické rady pre návštevníkov príslušnej krajiny.

Táto platforma je ľahko dostupná na počítačoch alebo mobiloch prostredníctvom odkazu https://reopen.europa.eu/ a je k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

Platforma Reopen EU