Skočiť na obsah

Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave

 

Dňa 7.7.2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady  (EÚ) 2022/1165 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave

 

Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC

 

Dohoda sa vykonáva v súlade s článkom 12 dohody od  29.  júna 2022 do 30. júna 2024 ( platnosť predĺžená - Rozhodnutie Rady 2022/2517) a slovenským dopravcom umožňuje vykonávať bilaterálne prepravy medzi územím Európskej únie a Moldavskou republikou bez povolení. Tranzitné povolenia v Moldavskej republike slovenský dopravca nemusí mať ak vykonáva prepravy z územia Európskej únie do tretej krajiny resp. z tretej krajiny na územie Európskej únie tranzitom cez Moldavskú republiku. Rovnaké práva sa týkajú aj moldavských dopravcov.

Podrobnosti sú uvedené v článku 4 Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave

 

„Prístup k službám cestnej dopravy

 

Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy sú oprávnení vykonávať tieto činnosti cestnej nákladnej dopravy:

 

a)jazdy naloženým vozidlom, ktorého miesto odchodu a miesto príchodu sa nachádzajú na území dvoch rôznych zmluvných strán, s tranzitom cez územie tretej krajiny alebo bez neho;

b)jazdy naloženým vozidlom z územia zmluvnej strany usadenia na územie tej istej zmluvnej strany s tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany;

c)jazdy naloženým vozidlom na územie zmluvnej strany usadenia alebo z jej územia na územie tretej krajiny s tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany;

d)jazdy prázdnym vozidlom v súvislosti s jazdami uvedenými v písmenách a), b) a c). „