Skočiť na obsah

Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave

Dňa 7. 7. 2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1158 z 27. júna 2022 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave.

 

Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:179:TOC

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného Dohodou medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave č. 2/2023 zo 16. marca 2023, pokiaľ ide o pokračovanie dohody na nasledovnej adrese

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A22023D0929&qid=1686139042905

Text Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave

Dohoda sa vykonáva v súlade s článkom 13 dohody od 29.  júna 2022 (deň podpisu) do 30. júna 2024 (ak platnosť nebude predĺžená) a slovenským dopravcom umožňuje vykonávať bilaterálne prepravy medzi územím Európskej únie a Ukrajinou bez povolení. Tranzitné povolenia na Ukrajine slovenský dopravca nemusí mať ak vykonáva prepravy z územia Európskej únie do tretej krajiny resp. z tretej krajiny na územie Európskej únie tranzitom cez Ukrajinu. Rovnaké práva sa týkajú aj ukrajinských dopravcov.

 

Podrobnosti sú uvedené v článku 4 Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave:

„Prístup k službám cestnej dopravy

Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy sú oprávnení vykonávať tieto činnosti cestnej nákladnej dopravy:

 

a)jazdy naloženým vozidlom, ktorého miesto odchodu a miesto príchodu sa nachádzajú na území dvoch rôznych zmluvných strán, s tranzitom cez územie tretej krajiny alebo bez neho;

b)jazdy naloženým vozidlom z územia zmluvnej strany usadenia na územie tej istej zmluvnej strany s tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany;

c) jazdy naloženým vozidlom na územie zmluvnej strany usadenia alebo z jej územia na územie tretej krajiny s tranzitom cez územie druhej zmluvnej strany;

d) jazdy prázdnym vozidlom v súvislosti s jazdami uvedenými v písmenách a), b) a c).“