Skočiť na obsah

Európska komisia predstavila balík čistej mobility

Európska komisia prezentovala 8. novembra 2017 balík čistej mobility (tzv. Clean mobility package), ktorý sa týka viacerých legislatívnych návrhov. Ide o ďalšiu časť tzv. balíka mobility.

Európska komisia sa v tomto druhom balíku zameriava predovšetkým na čistú mobilitu. Do balíka čistej mobility patria napríklad tieto oblasti - nové emisné normy CO2, podpora čistej mobility, úprava podmienok v autobusovej a autokarovej doprave, kombinovaná doprava, podpora zavedenia infraštruktúry pre alternatívne palivá a riešenie batérií pre vozidlá.

Kompletné informácie je možné nájsť na nasledovnej adrese:
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en

Jedným z návrhov Komisie je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy.
Návrh zmeny nariadenia (ES) č. 1073/2009 je zverejnený aj na stránke Európskej komisie, kde niektoré súbory sú zverejnené aj v slovenskom jazyku:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-647_sk