Oznámenie o zvýšení poplatkov za parkovanie a pokút za nesprávne parkovanie v Dánsku

Dňa 7.6.2018 bol Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky doručený list z Dánskeho riaditeľstva cestnej dopravy, ktorý oboznamuje o zavedení zvýšených poplatkov za parkovanie prekračujúce časový limit 25 hodín v parkovacích zariadeniach na diaľničnej sieti Dánskeho kráľovstva. Zároveň list oboznamuje aj o výške pokút za nesprávne parkovanie na príjazdových a výjazdových komunikáciách  na diaľničnej sieti v Dánsku. 

Originál listu je uvedený tu: Time resticted parking in Denmark (.pdf, 41,5 kB)

Voľný preklad listu Dánskeho riaditeľstva cestnej dopravy je uvedený tu:  Informácia o zvýšení poplatkov za parkovanie v Dánsku (.pdf, 16,6 kB)