Skočiť na obsah

Oznámenie pre autobusových dopravcov v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznamuje všetkým autobusovým dopravcom, ktorí majú schválené autobusové linky na Ukrajinu, že z dôvodu zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na Ukrajine v prípade pozastavenia vykonávania autobusových liniek a nepremávania spojov na Ukrajinu nebudú títo dopravcovia sankcionovaní. Z tohto dôvodu zároveň nie je potrebné žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o pozastavenie autobusových liniek na Ukrajinu.

Ohľadom príležitostnej autobusovej dopravy uvádzame, že Ukrajina je zmluvnou stranou Dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi. Podľa článku 6 dohody Interbus je väčšina typov prepráv medzi územím Európskej únie a Ukrajinou liberalizovaná, a to vrátane tranzitu. Na základe tejto skutočnosti preto nie sú potrebné pre dopravcov osobitné povolenia. Kontrolné orgány na hraniciach z tohto dôvodu budú pri tomto type prepráv postupovať tak, aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť dopravy osôb vzhľadom na výnimočnú situáciu na Ukrajine.

Toto oznámenie platí až do odvolania.