Oznámenie Veľvyslanectva Moldavskej republiky o zmene daňových sadzieb za používanie cestnej siete v Moldavsku

Veľvyslanectvo Moldavskej republiky zaslalo MDV SR oznámenie o zmene a doplnení Zákona o daniach č. 1163/1997 Moldavskej republiky prostredníctvom zákona č. 146 zo dňa 14. júla 2017 v článku 348, prílohy 2 a 3 o daňových sadzbách za používanie cestnej siete v Moldavskej republike.  

 

Podrobná informácia o uvedených zmenách je uvedená originálnom znení tu:Verbálna nóta Moldavskej republiky o zmenách daňových sadzieb_ENG (.pdf 1,17 MB)

a voľný preklad do slovenského jazyka je uvedený tu: Verbálna nóta Moldavskej republiky o zmenách daňových sadzieb_SK (.pdf 336kB)