Skočiť na obsah

Rozhodnutie Ruskej federácie o obmedzení nákladnej dopravy pre dopravcov usadených na území EÚ

Vláda Ruskej federácie vydala rozhodnutie 1728 z 30. septembra 2022, ktorým zaviedla  obmedzenia pre nákladnú dopravu, pre dopravcov usadených v Európskej únií a voči ďalším štátom. Obmedzenia sa týkajú  bilaterálnej tranzitnej a treťoštátnej prepravy. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 a platí do 31.decembra 2022.

Obmedzenie sa do 17. októbra 2022 netýka:

  • vozidiel, ktoré sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia  na území Ruskej federácie pričom je povinný odchod takýchto vozidiel z územia Ruskej federácie v lehote do 17. októbra 2022,
  • tranzitnej prepravy tovarov za účelom návratu vozidiel do štátu evidencie s podmienkou ich vstupu na územie Ruskej federácie a ich odchodu z územia Ruskej federácie v rámci lehoty nepresahujúcej 17. október  2022.

     

  • Zákaz sa nevzťahuje na poštové služby a tovary uvedené v rozhodnutí.

     

    Podrobnosti sú uvedené v rozhodnutí č. 1728 (.pdf, 8459 kB).