Skočiť na obsah

Slovenská republika udeľuje národné víza vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Dňa 28.03.2023 vláda SR schválila nariadenie č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky možnosť udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín (ďalej len „nariadenie č. 113/2023“) pre Bieloruskú republiku, Srbskú republiku, Severomacedónsku republiku, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Gruzínsko, Arménsku republiku, Moldavskú republiku, Ukrajinu, Kirgizskú republiku, Kazachstan, Azerbajdžan, Turkmenistan, Tadžikistan alebo Uzbekistan.

Z nariadenia č. 113/2023 vyplýva, že o národné víza je možné požiadať iba na základe súhlasného stanoviska Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo dopravy SR“).

Ministerstvo dopravy SR v zmysle § 2 ods. 1 nariadenia č. 113/2023 udelí súhlas na podanie žiadosti o udelenie národného víza iba na základe prijatého zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny od zamestnávateľa/dopravcu a po splnení všetkých podmienok uvedených § 1 ods. 2 nariadenia č. 113/2023.

Menný zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny zašle zamestnávateľ/dopravca na Ministerstvo dopravy SR elektronicky prostredníctvom ústredného portálu.

Vzhľadom na vyššie uvedené a z dôvodu urýchlenia tohto procesu, je možné si tento editovateľný menný zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny (ďalej len „zoznam žiadateľov o národné víza“) stiahnuť TU (.pdf; 511KB)

Manuál na vypĺňanie zoznamu žiadateľov o národné víza a jeho elektronické zaslanie na Ministerstvo dopravy SR nájdete TU (.pdf; 840KB)