Skočiť na obsah

Systém vstup/výstup (EES), systém ETIAS - preprava osôb cez vonkajšie hranice EÚ

V súvislosti so zriadením nových rozsiahlych informačných systémov EÚ – Systém vstup/výstup a Európsky informačný systém pre cestovné povolenia a informácie (ETIAS) vznikla potreba riadneho zabezpečenia informovania dopravcov, ktorým vyplynú nové povinnosti pri preprave osôb cez vonkajšie hranice.

V súvislosti so Systémom vstup/výstup (EES) s poukázaním na ustanovenia čl. 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda: Povinnosť overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza udeleného na jeden alebo na dva vstupy, už vyčerpali počet vstupov oprávnených na základe ich víza (čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011) s využitím webovej služby centrálneho EES.

V súvislosti so systémom ETIAS s poukázaním na ustanovenia čl. 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda: Povinnosť uskutočniť vyhľadávanie v informačnom systéme ETIAS s cieľom overiť, či sú štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, držiteľmi platného cestovného povolenia (čl. 45 a 46 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226).

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na aktivity Európskej komisie, Európskej agentúry pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov EÚ (euLISA), Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a asociácií dopravcov, ktorí sformovali pracovnú skupinu pre dopravcov na účely podpory dopravcov pri realizácii ich povinností vyplývajúcich z právneho rámca EES a ETIAS a taktiež na účely zabezpečenia súladu činností dopravcov s činnosťami a plánom projektov EES a ETIAS. Výstupy z tejto pracovnej skupiny sú publikované on-line na stránke euLISA) link: https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/Organisation/working-group-for-carriers#.

 

Zhrnutie povinností dopravcov v slovenskom jazyku (.pdf, 711 kB).

Zhrnutie povinností dopravcov v anglickom jazyku (.jpg, 1 014 kB).

V prípade otázok odporúčame kontaktovať  Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru  [odkaz na kontakt].