Skočiť na obsah

Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku od 1.1.2015

Podľa informácií, ktoré sme dostali jednak zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, z IRU - Medzinárodná únia cestnej dopravy, veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne, ako aj z informácií zo Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Nemecka, vyplýva, že 1. januára 2015 nadobudnutie platnosť v Nemecku Zákon o minimálnej mzde, ktorý ju ustanovuje celoplošne na 8,50 eur za hodinu (brutto).
Podľa najnovších informácií sa toto ustanovenie vzťahuje aj na odvetvie osobnej a nákladnej cestnej dopravy. Zákon sa vzťahuje ako na nemeckých tak aj na zahraničných zamestnávateľov a vodičov, ktorí na nemeckom území vykonávajú prepravu osôb alebo nákladov cestnými motorovými vozidlami (kabotáž, medzinárodnú dopravu do a z Nemecka, tranzit cez Nemecko).

Nemecká colná správa v Kolíne nad Rýnom:
Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1 - 3 50668 Köln
Telefón: +49 221 22255-0
Fax: +49 221 22255-3981
E-mail: poststelle.bfd-west@zoll.bund.de

bude zodpovedná za presadzovanie ustanovení Zákona o minimálnej mzde v praxi. Bližšie informácie možno získať v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku na

http://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle_Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/arbeit_gesetzlicher_mindestlohn.html.

Nové formuláre povinných hlásení pre zamestnávateľov (vodičov) platných od 1. januára 2015, ktoré zasielam v prílohe, je možné si už stiahnuť na webovej stránke

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html

Ďalšie informácie je možné získať na:

Anfragen zu Rechts- und Fachthemen

Zentrale Auskunft
Telefón: +49 351 44834-520
E-mail: info.gewerblich@zoll.de
Telefax: +49 351 44834-590

Telefonische Erreichbarkeit: Zentrale Auskunft

Montag bis Freitag
08:00 - 17:00 Uhr

alebo na

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Mindestlohn-Hotline:
Montag bis Donnerstag
8:00 - 20:00 Uhr

work Telefon: +49 30 60280028

E-mail: mindestlohn@buergerservice.bund

Zároveň pripájame informáciu z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne

DE_min_mzda_2015.pdf (1,58 MB)