Skočiť na obsah

Platnosť KKV získaných na území Veľkej Británie do 31. 12. 2020

Dňa 24. decembra 2020 sa vyjednávacím tímom  Európskej únie a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska podarilo dosiahnuť Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej z hľadiska prepravy tovaru a cestujúcich medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „dohoda“). Dohoda sa začala uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2021. Slovenský dopravca na základe dohody môže vykonávať prepravu tovaru medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na základe licencie Spoločenstva. Veľká Británia a Severné Írsko je považované za tretiu krajinu, z tohto dôvodu vodiči vykonávajúci prepravy pre dopravné spoločnosti usadené v Európskej únii by mali mať kvalifikačnú kartu vodiča vydanú v členskom štáte Európskej únie resp. mali by mať zapísaný kód 95 vo vodičskom preukaze vydanom v Európskej únii. Občan Slovenskej republiky zamestnaný ako vodič v podniku usadenom v Slovenskej republike by mal mať vydanú kvalifikačnú kartu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie ak vykonáva prepravy, ktoré patria pod rozsah § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.). Táto podmienka je v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 280/2006 Z. z. ako aj s oznámením Európskej komisie zverejnenej na nasledovnej https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/brexit_files/info_site/road_transport_en.pdf (.pdf, 148 kB) 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné na získanie kvalifikačnej karty vodiča absolvovať kurz pravidelného výcviku v schválených školiacich strediskách.