Skočiť na obsah

Zoznam určených autobusových staníc, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“) členské štáty určia autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia na internete sprístupní zoznam určených autobusových a autokarových staníc.

V tejto súvislosti Slovenská republika určila tento zoznam autobusových staníc:

Určené autobusové stanice, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (.pdf, 235 kB)
(platí pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu nad 250 km od 1. marca 2013 a vo vnútroštátnej diaľkovej doprave s dĺžkou trasy autobusovej linky nad 250 km od 1. marca 2017)