Skočiť na obsah

Preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prevádzkovaním taxislužby. Podľa § 56 ods. 10 zákona č. 56/2012 Z. z. je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča taxislužbou od 1. januára 2014.

Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2014 môže vykonávať prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča len držiteľ koncesie na taxislužbu vydanej podľa zákona č. 56/2012 Z. z. Zároveň musia byť splnené všetky podmienky ustanovené zákonom č. 56/2012 Z. z. (podmienky týkajúce sa vozidiel taxislužby, vodičov vozidiel taxislužby a podobne).