Skočiť na obsah

Činnosť sopky Grimsvötn na Islande a jej vplyv na činnosť civilného letectva

V posledných dňoch je vzdušný priestor Európskej únie (predovšetkým vzdušný priestor Veľkej Británie, Írska, Holandska, Dánska, Nemecka, Poľska, Škandinávie, pobaltských štátov) ovplyvňovaný činnosťou sopky Grimsvötn, ktorá sa nachádza na Islande. Na základe vplyvu činnosti sopky Grimsvötn na civilné letectvo sa 23. 05. 2011 konalo zasadnutie členov Európskej koordinačnej krízovej jednotky pre leteckú dopravu (ďalej len „EACCC“).

Je veľmi ťažké predpovedať presné načasovanie alebo smer pohybu sopečného popola, ako aj to, ako sopečný popol ovplyvní Európu z dôvodu zmeny poveternostnej situácie. Vyplýva to z podstaty sopky ako takej – keď začne erupcia, nie je možné predpovedať ani objem, ani zloženie sopečného popola, ktorý sa začne šíriť vo vzdušnom priestore.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“) dňa 24. 05. 2011 vydala „EASA Safety Information Bulletin“ č. 2010-17R4 (http://ad.easa.europa.eu/ad/2010-17R4), v ktorom sú stanovené požiadavky a postupy pre prevádzkovateľov lietadiel, leteckých prevádzkovateľov a údržbové organizácie v prípade, že plánujú a žiadajú príslušný letecký úrad členského štátu Európskej únie o povolenie prevádzky vo vzdušnom priestore, v ktorom je predpovedaný možný výskyt sopečného popola. EASA zároveň publikuje aj aktuálne informácie k situácii týkajúcej sa činnosti sopky Grimsvötn (http://easa.europa.eu/home.php - položka Latest News).

 

EUROCONTROL

http://www.eurocontrol.int/

(Update on European air traffic situation following Grimsvötn eruption)

 

Európska komisia (Mobility & Transport)

http://ec.europa.eu/transport/ash_cloud_crisis_en.htm

 

ICAO

http://www2.icao.int/en/anb/met-aim/met/iavwopsg/Documents/Forms/AllItems.aspx

 

Informácie a predpovede o priestoroch kontaminovaných sopečným popolom

Verejne prístupný variant Centrálneho strediska usporiadania toku (CFMU Network Operations Portal)

https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

 

Aktuálne mapy a predpovede publikované Poradného centra pre sopečný popol vo Veľkej Británii (Volcanic Ash Advisory Centres)

http://www.metoffice.gov.uk/volcano/public/natlantic.html

http://www.metoffice.gov.uk/volcano/public/eurasia.html

 

V Slovenskej republike je situácia monitorovaná Leteckým úradom Slovenskej republiky, Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Letovými prevádzkovými službami, štátnym podnikom. V prípade kontaminácie vzdušného priestoru Slovenskej republiky (FIR Bratislava) sopečným popolom,  informácia bude publikovaná prostredníctvom Leteckej informačnej služby vo forme NOTAM-u.