Skočiť na obsah

Zakázaní leteckí dopravcovia

Zoznam Európskej únie týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie je zoznam leteckých dopravcov, ktorým Európska komisia na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa ruší článok 9 Nariadenia 2004/36/ES v platnom znení a na základe odporúčania Výboru Európskej únie pre leteckú bezpečnosť zakázala buď úplne alebo čiastočne vykonávať leteckú dopravu v rámci Európskej únie z dôvodu nedodržania platných medzinárodných štandardov a odporúčaní.

Zoznam Európskej únie týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie je prílohou k nariadeniu Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 v platnom znení.

Implementačné pravidlá pre zoznam Európskej únie týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Európskej únie upravuje nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006 ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005.

Webová stránka Európskej komisie - Zoznam leteckých spoločností zakázaných v rámci EÚ