Skočiť na obsah

Zoznam fyzických osôb akreditovaných na vykonávanie odbornej prípravy z bezpečnostnej ochrany

 

Meno a priezvisko

emailová adresa

telefónne číslo

rozsah akreditácie

(príslušný bod prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 v platnom znení / opatrenia bezpečnostnej ochrany počas letu podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení)

Ing. Roman Hrubý

(www.pelta.eu)

info@pelta.eu

+421 917 737 849

11.2.2.; 11.2.3.1.; 11.2.3.2.; 11.2.3.3.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.3.; 11.4.; 11.5.; in-flight security (pdf, 754 kB)

doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.

cavok@cavok.sk

+421 903 808 683

11.2.2.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.5. (pdf, 767 kB)

Bc. Martin Kerekeš

kerekes.axe@gmail.com

+421 919 065 297

11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.6.; 11.2.7.; in-flight security (pdf, 748 kB)

Ing. Roman Langer

roman.langer@smartwings.com

+420 725 772 568

11.2.3.6., 11.2.3.7, in-fligh security (pdf,  723 kB)

Ľuboš Mareček

lubos.marecek@bts.aero

+421 2 3303 3152

11.2.2.; 11.2.3.1.; 11.2.3.2.; 11.2.3.3.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.3. 11.4. (pdf, 740 kB)

Mgr. Tatiana Mezzey

tatiana.mezzey@gmail.com

+421 905 442 487

11.2.2.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.5.; in-flight security (pdf, 743 kB)

Zsolt Mezzey

zsolty007@gmail.com

+421 905 520 197

11.2.2.; 11.2.3.1.; 11.2.3.2.; 11.2.3.3.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.3.; 11.4. (pdf, 728 kB)

RNDr. Zdenka Paľove

Zdenka.PALOVE@bts.aero

+421 2 3303 3171

11.2.2.; 11.2.3.1.; 11.2.3.2.; 11.2.3.3.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.3.; 11.4.; 11.5 (pdf, 729 kB)

Ing. Jana Podolková

jana.podolkova@avsectraining.cz

+420 601 391 215

11.2.2.; 11.2.3.1.; 11.2.3.2.; 11.2.3.3.; 11.2.3.4.; 11.2.3.5.; 11.2.3.6.; 11.2.3.7.; 11.2.3.8.; 11.2.3.9.; 11.2.3.10.; 11.2.4.; 11.2.5.; 11.2.6.; 11.2.7.; 11.5. (pdf, 730 kB)

Lucie Procházková

lucie.prochazkova@smartwings.com

+420 724 636 910

11.2.3.6.; 11.2.3.7.; in-flight security  (pdf, 747 kB)

Ing. Josef Strach

josef.strach@seznam.cz

+420 728 830 050

11.2.3.6., 11.2.3.7, in-fligh security (pdf, 723 kB)

Petr Zollman

petr.zollman@smartwings.com

+420 724 623 675

11.2.3.6.; 11.2.3.7.; in-flight security (pdf, 746 kB)

 

 

Poznámka: V zozname sú uvedené fyzické osoby, ktoré udelili súhlas so zverejnením príslušných údajov a sú zverejnené údaje, na ktorých zverejnenie bol udelený súhlas.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 15. 02. 2024