Skočiť na obsah

Mnohostranné dohody

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve

Dohoda o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb

Protokol o trojjazyčnom rovnako platnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 45)

Protokol o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Články 48(a), 49 (e) a 61)

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 50 (a))

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 48 (a))

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 50 (a))

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 56)

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 50 (a))

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 83 bis)

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 3 bis)

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou než zmluvným dopravcom

Dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla

Dohovor o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel

Dohovor o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva

Protokol o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, doplňujúci Dohovor o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva z 23. septembra 1971

Dohovor o označovaní plastických výbušnín pre účely detekcie

Dohoda o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb v Grónsku

Dohoda o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb na Islande

Protokol o zmene Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb v Grónsku

Protokol o zmene Dohody o spoločnom financovaní niektorých leteckých navigačných služieb na Islande

Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií systému OSN

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (článok 50(a))

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu

Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Článok 56)

(prehľad neobsahuje všetky relevantné mnohostranné dohody v oblasti civilného letectva)