Skočiť na obsah

Prehľad prijatých príslušných štandardov a odporúčaní a postupov Medzinárodnej organizácie civilného letectva

 • Annex 10 Aeronautical Telecommunications k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Volume I – Radio Navigation Aids, Seventh Edition, 2018, v znení zmien č. 1 až 93,

b)Volume III - Communication Systems, Second Edition, 2007, v znení zmien č. 1 až 91,

c) Volume IV - Surveillance and Collision Avoidance Systems, Fifth Edition, 2014 v znení zmien č. 1 až 91,

d) Volume V - Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization, Third Edition, 2013 v znení zmien č. 1 až 89

 • Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management, Sixteenth Edition, 2016 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 až 11,
 • Doc 7030 Regional Supplementary Procedures, Fifth Edition, 2008 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 až 9,

 • Doc 7754 European (EUR) Air Navigation Plan k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Volume I v platnom znení,

b) Volume II v platnom znení,

c) Volume III v platnom znení,

 • Doc 8071 Manual on Testing of Radio Navigation Aids k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Volume I - Testing of Ground-based Radio Navigation Systems, Fifth Edition, 2018,

b) Volume II - Testing of Satellite-based Radio Navigation Systems, Fifth Edition, 2007,

c) Volume III - Testing of Surveillance Radar Systems, Second Edition, 2020,

 • Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual, Seventh Edition, 2022 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 a 2,
 • Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Volume I - Flight Procedures, Sixth Edition, 2018 v znení zmien č. 1 až 10,

b) Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Seventh Edition, 2020 v znení zmien č. 1 až 9,

c) Volume III - Aircraft Operating Procedures, First Edition, 2018 v znení zmien č. 1 a 2,

 • Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, Ninth Edition, 2016 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 až 33,
 • Doc 8973 Aviation Security Manual, Thirteenth Edition, 2022 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 8984 Manual of Civil Aviation Medicine, Third Edition, 2012 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9060 Reference Manual on the ICAO Statistics Programme (Doc 9060), Fifth Edition, 2013 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9137 Airport Services Manual k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Part 1 - Rescue and Fire Fighting, Fourth Edition, 2015 v znení zmeny č. 1,

b) Part 2 - Pavement Surface Conditions, Fourth Edition, 2002,

c) Part 3 - Wildlife Hazard Management, Fifth Edition, 2020,

d) Part 5 - Removal of Disabled Aircraft, Fourth Edition, 2009,

e) Part 6 - Control of Obstacles, Second Edition, 1983,

f) Part 7 - Airport Emergency Planning, Second Edition, 1991,

g) Part 8 - Airport Operational Services, First Edition, 1983,

h) Part 9 - Airport Maintenance Practices, First Edition, 1984,

 • Doc 9157 Aerodrome Design Manual k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Part 1 - Runways, Fourth Edition, 2020,

b) Part 2 - Aprons and Holding Bays, Fifth Edition, 2020 v znení zmeny č. 1,

c) Part 3 - Pavements, Third Edition, 2022,

d) Part 4 - Visual Aids, Fifth Edition, 2021 v znení zmeny č. 1,

e) Part 5 - Electrical Systems, Second Edition 2017 v znení zmeny č. 1,

f) Part 6 - Frangibility, First Edition, 2006 v znení zmeny č. 1,

 • Doc 9184 Airport Planning Manual k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Part 1 - Master Planning, Third Edition, 2023,

b) Part 2 - Land Use and Environmental Management, Fourth Edition, 2018,

c) Part 3 - Guidelines for Consultant/Construction Services, First Edition, 1983,

 • Doc 9261 Heliport Manual, Fifth Edition, 2021 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, 2023-2024 Edition k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 a 2,
 • Doc 9613 Performance-based Navigation (PBN) Manual, Fifth Edition, 2023 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9625 Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Volume 1 - Aeroplanes, Fourth Edition, 2015,

b) Volume II - Helicopters, First Edition, 2012,

 • Doc 9654 Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace, First Edition, 1995 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9683 Human Factors Training Manual, First Edition, 1998 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v znení zmien č. 1 až 2,
 • Doc 9731 IAMSAR Manual - International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, 2022 Edition k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9734 Safety Oversight Manual k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

a) Part A - The Establishment and Management of a State Safety Oversight System, Third Edition, 2017,

 • Doc 9760 Airworthiness Manual, Fourth Edition, 2020 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9835 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, Second Edition, 2010 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9849 Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual, Fourth Edition, 2023 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9859 Safety Management Manual, Fourth Edition, 2018 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9924 Aeronautical Surveillance Manual, Third Edition, 2020 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 9995 Manual of Evidence-based Training, First Edition, 2013 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 10011 Manual on Aeroplane Upset Prevention and Recovery Training, First Edition, 2014 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
 • Doc 10121 Manual on Ground Handling, First Edition, 2019 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

 

 

Vydanie:

rozhodnutie č. 22587/2022/SCL/42017 (.pdf, 714 kB)

príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 (.pdf, 709 kB) - Prijaté príslušné štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

 

 

Zmena:

1. zmena - rozhodnutie č. 42629/2022/SCL/120280 (.pdf, 570 kB) - účinnosť od 01. 01. 2023

1. zmena rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280 - rozhodnutie č. 45103/2022/SCL/130453 (.pdf, 545 kB)

2. zmena - rozhodnutie č. 13678/2024/OCL/30486 (.pdf, 648 kB) - účinnosť od 01. 06. 2024

 

 

Informatívne konsolidované znenie:

Informatívne konsolidované znenie prílohy č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 v platnom znení - účinnosť od 01. 06. 2024 (.pdf, 954 kB)

 

 

Oznámenie v rezortnej zbierke:

vydanie

1. zmena

2. zmena

 

 

Oznámenie v Zbierke zákonov:

2. zmena

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 20. 06. 2024