Skočiť na obsah

Zoznam držiteľov licencie na vykonávanie leteckej dopravy za odplatu (prevádzkovej licencie)

vydaných podľa § 37 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve:

 

Č. licencie

č. rozhodnutia

Držiteľ licencie

Adresa

Druh činnosti a kategória prevádzkovaných lietadiel

Platnosť

SK 012E/1/2019

17414/2019/SCL/48720

zo dňa 19. 06. 2019

AirExplore, s.r.o.

IČO: 44168802

Krajná 29,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná pravidelná a nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme
 • obchodná letecká doprava s lietadlami pre 21 a viac cestujúcich, alebo ak ide o prepravu nákladu vrátane pošty, lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

SK 021E/1/2019

33848/2019/SCL/100833

zo dňa 05. 12. 2019

Go2Sky, spol. s r.o.,

IČO: 46 879 951

Ivanská cesta 30/B,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna alebo medzinárodná pravidelná a nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava s lietadlami pre 21 a viac cestujúcich, alebo ak ide o prepravu nákladu vrátane pošty, lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

SK 011E/6/2019

33838/2019/SCL/100841

zo dňa 05. 12. 2019

Smartwings Slovakia, s.r.o.

IČO: 47880627

Ivanská cesta 30/B,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna alebo medzinárodná pravidelná a nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava s lietadlami pre 21 a viac cestujúcich, alebo ak ide o prepravu nákladu vrátane pošty, lietadlami s maximálnou vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

 

SK 010E/7/2021

29399/2021/SCL/65156

zo dňa 25. 05. 2021

Aerial East, s.r.o.

IČO: 44 235 950

Námestie SNP 15,

811 01  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava lietadlami (vrtuľníky) s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo s kapacitou najviac 20 cestujúcich

na dobu neurčitú

SK 015E/3/2019

09108/2019/SCL/18704

zo dňa 12. 03. 2019

Air-Transport Europe, spol. s r.o.

IČO: 00697516

Na letisko

Letisko Poprad-Tatry

058 98  Poprad

 • vnútroštátna alebo medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava len s letúnom alebo vrtuľníkom s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo počtom sedadiel menej ako 20

na dobu neurčitú

SK 022/E

4755/2014/C410-SCLVD/06808

zo dňa 31. 01. 2014

Alpha Jet, s.r.o.

IČO: 46792872

Žitná 1,

831 06  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty;
 • letecká doprava lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

pozastavená

SK 027E/2/2021

40814/2021/SCL/99504

zo dňa 30. 08. 2021

ATF-Aviation, s.r.o.

IČO:

51082128

Ivánska cesta 30/B

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna alebo medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava len s letúnom alebo vrtuľníkom s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo počtom sedadiel menej ako 20

na dobu neurčitú

SK 024E/6/2021

06889/2021/SCL/1516

zo dňa 08. 01. 2021

Elite JET, s. r. o.,

IČO: 47608536

Opavská 26,

831 03  Bratislava

 • vnútroštátna alebo medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava s letúnom alebo s vrtuľníkom s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo počtom sedadiel menej ako 20

na dobu neurčitú

SK 016E/3/2021

38330/2021/SCL/98001

zo dňa 23. 08. 2021

Tatra Jet, s. r.o.

IČO: 44343213

Pestovateľská 2,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna alebo medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava s letúnom s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo počtom sedadiel menej ako 20

na dobu neurčitú

SK 025E/3/2021

39244/2021/SCL/97916

zo dňa 23. 08. 2021

TECHMONT Helicopter company, s.r.o.

IČO: 31 715 796

Letecká 1656/39,

052 01 Spišská Nová Ves

 • vnútroštátna alebo medzinárodná nepravidelná letecká preprava cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu za odplatu alebo v prenájme;
 • obchodná letecká doprava len s letúnom alebo vrtuľníkom s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 000 kg alebo počtom sedadiel menej ako 20

na dobu neurčitú

 

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení, pozastavení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (2020/C 124/05) (odkaz).

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 28. 09. 2021