Zoznam držiteľov licencie na vykonávanie leteckej dopravy

 

vydaných podľa § 37 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve:

Č. licencie č. rozhodnutia

Držiteľ licencie

Adresa

Druh činnosti a kategória prevádzkovaných lietadiel

Platnosť

typ A

023/E

12764/2014/C410-SCLVD/43724

zo dňa 11. 07. 2014

Air Cargo Global, s.r.o,

IČO: 44 659 237

Ivanská cesta 30/B,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty;

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou 21 a viac cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

012/E

10271/2010/

SCLVD-23007

zo dňa 31. 05. 2010

AirExplore, s.r.o.

IČO: 44 168 802

Kupeckého 3,

821 08  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty;

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou 21 a viac cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

021/E

17144/2013/C410-SCLVD/42482

zo dňa 03. 07. 2013

Go2Sky, spol. s r.o.,

IČO: 46 879 951

Ivanská cesta 65/3421,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty;

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou 21 a viac cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

011/E

24408/2014/C410

SCLVD/65589

zo dňa 29. 10. 2014

Travel Service Slovensko s.r.o.

IČO: 47 880 627

Ivanská cesta 30/B,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty;

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou 21 a viac cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou 10 000 kg a viac

na dobu neurčitú

typ B

010/E

24053/2014/C410-

SCLVD/62144

zo dňa 14. 10. 2014

Aerial East, s.r.o.

IČO: 44 235 950

Námestie SNP 15,

811 01  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty
 • letecká doprava vrtuľníkmi s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

015/E

22599/2014/C410-SCLVD/14065

zo dňa 22. 09. 2014

Air-Transport Europe, spol. s r.o.

IČO: 00 697 516

Na letisko

Letisko Poprad-Tatry

058 98  Poprad

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

022/E

4755/2014/C410-SCLVD/06808

zo dňa 31. 01. 2014

Alpha Jet, s.r.o.

IČO: 46 792 872

Žitná 1,

831 06  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

pozastavená

020/E

17463/2013/C410-SCLVD/38944

zo dňa 17. 06. 2013

EHC service, s. r.o.

IČO: 36 507 245

Sibírska 2,

080 01  Prešov

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava vrtuľníkmi s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

024/E

18466/2015/C410-SCLVD/46452

zo dňa 29. 07. 2015

ELITE JET, s.r.o.

IČO: 47 608 536

Opavská 26,

831 01  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty

 • letecká doprava vrtuľníkmi s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

016/E

18507/2014/C410-SCLVD/44195

zo dňa 09. 07. 2014

Tatra Jet, s. r.o.

IČO: 44 343 213

Pestovateľská 2,

821 04  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

025E/1/2016

23495/2016/C410-SCL/73230

zo dňa 21. 11. 2016

TECHMONT Helicopter company, s.r.o.

IČO: 31 715 796

Železničná 1095,

058 01  Poprad

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava vrtuľníkmi s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú

018/E

8419/2012/

SCLVD-23499

zo dňa 20. 04. 2012

UTair Europe, s.r.o.

IČO: 35 965 801

Palisády 33,

811 06  Bratislava

 • vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

 • letecká doprava lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich alebo v prípade prepravy nákladu, vrátane pošty, lietadlá s max. vzletovou hmotnosťou menej ako 10 000 kg

na dobu neurčitú