Skočiť na obsah

Verejné prerokovanie (Public hearing) projektového zámeru „Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií“

Verejné prerokovanie (Public hearing) národného systému informácií pre používateľov vzdušného priestoru Slovenskej republiky ako Integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií sa uskutoční prezenčnou formou dňa 13. 09. 2022 (utorok) v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod. (zmena termínu vyhradená) v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody č. 6, Bratislava.

 

Účasť na verejnom prerokovaní je potrebné potvrdiť na emailovú adresu Darina.Sokova@mindop.sk najneskôr do dňa 12. 09. 2022 12:00 hod. Zaregistrovaným účastníkom bude poslané potvrdenie. Vzhľadom na kapacitu zasadačky môže byť počet účastníkov verejného prerokovania obmedzený.

 

Parkovanie účastníkov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, nie je možné vopred zabezpečiť. Pri budove Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a v jej okolí je možné parkovať využitím systému dočasného parkovania motorových vozidiel na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 

 

__________

Bratislava  5. septembra 2022