Zoznam poskytovateľov leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Číslo rozhodnutia

Držitelia

Druh poverenia/povolenia

Platnosť od

06450/2013/C411-

SCLVD/35684

zo dňa 06. 06. 2013

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

  • poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb
  • povolenie poskytovať  služby ohlasovne letových prevádzkových služieb na Letisku Sliač
  • povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb

26. 06. 2013

06342/2019/SCL/91479

zo dňa 15. 11. 2019

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

  • poverenie na poskytovanie leteckej informačnej služby

26. 11. 2019

20117/2017/SCL/48013

zo dňa 29. 06. 2017

Slovenský hydrometeorologický ústav

  • povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby

29. 06. 2017

17751/2017/SCL/39402

zo dňa 26. 05. 2017

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Vzdušné sily ozbrojených síl Slovenskej republiky

  • poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb
  • povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb

29. 05. 2017

 

Aktualizácia ku dňu 05. 12. 2019