Skočiť na obsah

Zoznam poskytovateľov leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Č. rozhodnutia

Držiteľ dokladu

Druh poskytovaných služieb

Platnosť od

06527/2021/SCLVD/18711

zo dňa 12. 02. 2021

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

  • poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb

19. 02. 2021

06342/2019/SCL/91479

zo dňa 15. 11. 2019

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

  • poverenie na poskytovanie leteckej informačnej služby

26. 11. 2019

06450/2013/C411-

SCLVD/35684

zo dňa 06. 06. 2013

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

  • povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb

26. 06. 2013

06657/2021/SCLVD/04731 zo dňa 19. 01. 2021

v znení

06657/2021/SCLVD/47175

Zo dňa 29. 04. 2021

Slovenský hydrometeorologický ústav

  • povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby

17. 05. 2021

20609/2021/SCL/60233

zo dňa 14. 5. 2021

Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE)

  • poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb v príslušnej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky
  • povolenie na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a súvisiacich činností okrem služieb leteckej pevnej telekomunikačnej siete

15. 06. 2021

 

 

 

Aktualizácia ku dňu 19. 07. 2021