Skočiť na obsah

Kampaň Do práce na bicykli 2017

Kampaň Do práce na bicykli 2017 (ďalej len DPNB 2017) bola spustená dňa 1.3.2017, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 5.5.2017. Od 1.5. do 31.5. 2017 prebiehala súťažná časť kampane, počas ktorej si registrovaní účastníci evidovali do systému DPNB svoje cesty do práce a z práce.

Do kampane (DPNB 2017) sa zaregistrovalo spolu: 74 samospráv, v ktorých sa následne zaregistrovalo 2566 tímov a v nich spolu 8531 účastníkov. Registrovaní účastníci najazdili spolu 1 107 642,99 km, čo je v prepočte priemerne na jedného účastníka 129,82 km a spolu tak ušetrili 314 ton CO2 oproti ceste autom.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 15.6.2017 na Ministerstve dopravy  a výstavby SR v Bratislave, za účasti pána ministra bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a odovzdané ceny víťazom v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca jún až júl, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže