Skočiť na obsah

Kampaň do práce na bicykli 2021

Kampaň Do práce na bicykli 2021 (ďalej len DPNB 2021) bola spustená dňa 1.4.2021, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách/obciach prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 7.6.2021. Následne od 1.6.-30.6.2021 prebiehala samotná súťažná časť kampane.

Do kampane (DPNB 2021) sa zaregistrovalo spolu: 91 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 11 358 účastníkov, ktorí boli združení v 3 448 tímoch z 1 271 spoločností. Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 715 385,69 kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 151,03 km. a tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 513 ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 15.7.2021  on-line, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a  slávnostne ohlásení a ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca júl, august, september, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.