Skočiť na obsah

Kampaň do práce na bicykli 2022

Kampaň Do práce na bicykli 2022 (ďalej len DPNB 2022) bola spustená dňa 1.4.2022, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách/obciach prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 7.6.2022. Následne od 1.6.-30.6.2021 prebiehala samotná súťažná časť kampane.

Do kampane (DPNB 2022) sa zaregistrovalo spolu: 105 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 13 551 účastníkov, ktorí boli združení v 4 021 tímoch z 1 322 spoločností.. Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 863 775,18kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 137,91, km. a tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 551  ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 15.7.2022  v priestoroch MDV SR, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a  slávnostne ohlásení a ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca júl, august, september, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.